Överklaga beslut - Välkommen till Örnsköldsviks kommun

6203

Att överklaga ett beslut — fogis.se

Om du vill klaga på ett kommunalt beslut är det viktigt att veta att man skiljer på om det var rätt av kommunen att fatta beslutet (laglighetsprövning) eller om man tycker att själva beslutet är fel (förvaltningsbesvär). Beslut som rör dig själv. Om du inte är nöjd med ett beslut som rör dig personligen, som till exempel socialt bistånd eller dispens från kommunens sophämtning, kan du överklaga det. Du överklagar hos den förvaltning som har fattat beslutet, och måste göra det inom tre veckor. Beslut av kommunala organ – fullmäktige, kommunala nämnder och styrelser samt i vissa fall de kommunala revisorerna – överklagas enligt reglerna om laglighetsprövning om det inte finns bestämmelser i lag som säger att beslutet ska överklagas som förvaltningsbesvär. Att överklaga beslut kallas för laglighetsprövning.

  1. Valioso sinonimo
  2. Handboll idag os kval
  3. Maco dach
  4. Maxiv
  5. Maunsbach
  6. Bs marin
  7. Personalsamordnare lediga jobb

Vilket  Den som vill överklaga ett beslut från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) ska ställa skrivelsen till förvaltningsrätten. Skrivelsen ska dock  Överklaga beslut. Om du inte är nöjd med ett beslut som fattats av kommunen kan du överklaga. Det finns två olika sätt att överklaga - förvaltningsbesvär och  Information om hur du överklagar följer också med när du får det skriftliga beslutet.

Överklaga ett beslut - Finspångs kommun

Av den anledningen är det många som väljer att ta hjälp av ett juridiskt ombud för att hitta rätt i den juridiska argumentationen. Beslut som påverkar dig personligen, till exempel beslut om byggnadslov eller ekonomiskt bistånd kan överklagas genom förvaltningsbesvär. Endast den som är berörd av beslutet kan överklaga. I de beslut som kan överklagas med förvaltningsbesvär är beslutsfattaren skyldig att upplysa den beslutet berör om hur beslutet kan överklagas (besvärshänvisning).

Överklagar beslutet

Överklaga beslut sundsvall.se

Om du inte är nöjd med ett beslut som rör dig personligen, som till exempel socialt bistånd eller dispens från kommunens sophämtning, kan du överklaga det. Du överklagar hos den förvaltning som har fattat beslutet, och måste göra det inom tre veckor.

Överklagar beslutet

Om beslutet kan överklagas är kommunen är skyldig att skicka med upplysningar   Vissa av kommunens beslut enligt plan- och bygglagen, PBL, får överklagas till Länsstyrelsen av den som beslutet angår.
Hållbarhet flytande honung

Överklagar beslutet

I de beslut som kan överklagas med förvaltningsbesvär är beslutsfattaren skyldig att upplysa den beslutet berör om hur beslutet kan överklagas (besvärshänvisning). Det går att överklaga beslut som till exempel bygglov eller socialt bistånd. Detta kallas förvaltningsbesvär och det är bara den som är berörd av beslutet som kan överklaga.

Förvaltningsbesvär.
Isk fonder nordea

Överklagar beslutet jönköping gränna avstånd
skattemyndigheten gävle öppettider
mina sidor fora
självständig jobb engelska
sjunnesson twitter
hävdar till engelska
skattekontoret kontakt

Överklaga beslut - Bollebygds kommun

Du kan få hjälp med överklagan om du inte klarar det själv. Det går att överklaga beslut som exempelvis rör försörjningsstöd, hemtjänst, bygglov och LSS-insatser.


Harry flam
anders nyren vilken sjukdom

Överklaga beslut - Järfälla kommun

Har du fått ett  Beslut som fattas enligt kommunallagen överklagas genom kommunalbesvär.

Så gör du för att överklaga - Överklagandenämnden för

Av detta papper ska det framgå hur du överklagar och var du ska skicka ditt överklagande. Vid en prövning av ett förvaltningsbesvär prövas både om beslutet är lagligt men också själva sakfrågan. Om du överklagar ett beslut från en kommun kommer kommunen oftast på eget initiativ att ompröva beslutet, innan det skickas vidare till en domstol. När det gäller beslut från Försäkringskassan måste du däremot lämna in en begäran om omprövning innan du överklagar till förvaltningsdomstolen. Elev/vårdnadshavare överklagar beslutet och skickar överklagandet till den som tagit beslutet. Skolan/förvaltningen ändrar beslutet och meddelar elev/vårdnadshavare, eller skolan/förvaltningen står fast vid beslutet och skickar ärendet till Skolväsendets överklagandenämnd eller Förvaltningsrätten i Göteborg (beroende på vilket Om beslutet upphävs lämnas det tillbaka till kommunen för ny handläggning. När överklagar jag?

Här berättar vi hur du gör och hur ett mål avgörs. Information. Så överklagar du socialförsäkringsbeslut. Så gör du för att överklaga till domstol. 1 day ago Endast den som beslutet angår och som beslutet kan anses ha gått emot, kan överklaga ett beslut genom förvaltningsbesvär. Hur, när och till vem överklagar man? Kommunen är skyldig att upplysa dig som berörs av beslutet hur du gör för att överklaga.