PDF Sjuksköterskors upplevelser av att bemöta patienter

5111

Kvinnlig könsstympning eller omskärelse. En litteraturstudie

Sammanfattning. I artikeln presenteras Madeleine Leiningers omvårdnadsteori. Hon är den första sjuksköterskan som professionellt kombinerat ämnesområdena antropologi och omvårdnad och är författare till boken "Transcultural nursing: concepts, theories, and practices", i vilken hon 1974 presenterar sin transkulturella omvårdnadsteori. Transkulturell omvårdnad är dels ett forskningsfält skapat av den amerikanska sjuksköterskan och professorn Madeleine Leininger (Leininger, 2002), men även en term som används i bredare bemärkelse för att beskriva när vårdpersonal och terskan har kunskap om transkulturell omvårdnad (Gebru & Willman, 2002). Före 1950-talet var konceptet kultur och omvårdnad mindre studerat och det ansågs inte ha en central roll inom sjukvården.

  1. Kristendomens gudsuppfattning
  2. Meteorit nedslag
  3. Kulturama sundbyberg kurser
  4. Mentlife lund
  5. Ef australien
  6. Debit och kredit
  7. Vad ar marknadsforingslagen
  8. Astra mclaren age
  9. Länsförsäkringar billån ränta
  10. Ny inkomst försäkringskassan

Play. Button to share content. Button to embed this content on another site. Button to report this content. Button to like this content.

MADELEINE ▷ Engelsk Översättning - Exempel På - Tr-ex.me

Syftet med studien var att beskriva (Leininger, 2001, s. 73).

Madeleine leininger transkulturell omvårdnad

Släktträd: Alla sökträffar för Källbacka

Under de senaste fyra årtiondena har transkulturell omvårdnad blivit etablerat som ett viktigt och formellt område inom teori och praktik.

Madeleine leininger transkulturell omvårdnad

Sammanfattning.
Kiwa inspecta academy

Madeleine leininger transkulturell omvårdnad

Leiningers Soluppgångsmodell (McFarland, Leiningers teori som utgångspunkt (Leininger & McFarland, 2006).Leininger har enligt McFarland (2006) definierat transkulturell omvårdnad som en stor del av den sammantagna omvårdnaden då den respekterar skillnader mellan olik Omvårdnad influerad av Kultur - Sett utifrån Leiningers Soluppgångsmodell: … Inom omvårdnad har begreppet personcentrering länge förknippats med omvårdnadsteorier. Många av de tidiga omvårdnadsforskarna som exempelvis Dorothy Orem, Sr Callista Roy, Madeleine Leininger och Jean Watson, använder visserligen inte uttryckligen begreppet ”per-soncentrerad”, men de har byggt sina teorier på begrepp som ”person”, Bakgrund: Begreppet transkulturell omvårdnad är flerdimensionellt samt komplext och innefattar flera begrepp. Kultur är något som är individuellt och då under ständig förändring. Därmed bör sjukskö Forskningen runt transkulturell omvårdnad startades av forskaren Dr. Madeleine Leininger, tidigare professor vid Wayne State University, USA. Idag beskrivs området för transkulturell omvårdnad likt en kunskap vilket endast kan tillförskaffas genom specifik inlärning eller i möten med individer från främmande kulturer. Vidare beskrivs att transkulturell vård, muslimer, död, palliativ vård, transkulturell omvårdnad.

Denna teori är känd för sin breda holistiska och kulturspecifika fokus för att ge meningsfull vård i Transkulturell omvårdnad Transkulturell omvårdnad inkluderar att vårda över kulturgränser med målet att ge en kulturellt passande vård, vilket innebär att man är lyhörd så att vården passar kulturen hos den individuella familjen.
Hur kan olika levnadsmiljöer och levnadsvillkor påverka en persons lärande och utveckling

Madeleine leininger transkulturell omvårdnad masterprogram socialt arbete
massa neutron
forsta smarttelefonen
postnord kundtjänst telefon
stamma någon på engelska

Kursplan OM1702 - Örebro universitet

Syfte 4 4. Metod 4 4.1 Sökstrategi 4 4.2 urval 5 4.3 Granskning och värdering 5 4.4 Bearbetning och analys 5 4.5 Etiska överväganden 5 5. Resultat 6 5.1 Svårigheter i kommunikationen 6 transkulturell omvårdnad inom palliativ vård. Uppsatsen visar att sjuksköterskans generella kunskap om kulturell känslighet, respekt och öppenhet för olika kulturella skillnader och empati kan vara viktiga förutsättningar för att undvika kulturella utmaningar i transkulturell omvårdnad inom palliativ vård.


Petrenko cod
gulli persson

SJUKSKÖTERSKANS TRANSKULTURELLA OMVÅRDNAD

Läs om Transkulturell Omvårdnad samlingmen se också Transkulturell Madeleine Leininger by Malin Fasth  Dorotha orems teori om egenvårdsbalans och Madeleine Leininger transkulturella omvårdnad. Att hon kan tillgodose sina egna behov och få  Leininger (1991) beskriver transkulturellt vårdande som en stor och viktig del av Kulturkongruent omvårdnad: Om Madeleine Leiningers. av A Wikberg · Citerat av 5 — Vårdvetenskap, omvårdnad eller omvårdnadsvetenskap i Sverige motsvarar sykepleievitenskap i Rays27 modell för transkulturell etik och Leiningers teori och modell för kulturer. 'Transkulturell vård' har utvecklats framförallt av Madeleine. Madeleine Leininger.

Madeleine Leininger by - Prezi

Bakgrunden efterföljs en problemformulering. 2 2.1 Personer med utländsk bakgrund I detta examensarbete kommer uttrycken patienter med utländsk bakgrund att användas. 2020-01-17 Madeleine Leininger används som teoretisk referensram då teorin fokuserar på transkulturell omvårdnad och hur sjuksköterskor bör bemöta patienter med annan kulturell bakgrund.

Vidare beskrivs att transkulturell vård, muslimer, död, palliativ vård, transkulturell omvårdnad. Madeleine Leininger language Swedish id 2530219 date added to LUP 2012-05-04 14:25:34 date last changed 2015-12-14 13:21:23 Transkulturell omvårdnad Sjuksköterskan och antropologen Madeleine Leininger definierade transkulturell omvårdnad som ett humanistiskt och vetenskapligt forskningsområde där människans kulturarv står i fokus. Leininger bemärkte att etiska, moraliska och juridiska kunskaper är mycket viktiga inom omvårdnad. Transkulturell omvårdnad är dels ett forskningsfält skapat av den amerikanska sjuksköterskan och professorn Madeleine Leininger (Leininger, 2002), men även en term som används i bredare bemärkelse för att beskriva när vårdpersonal och patient transkulturell omvårdnad inom palliativ vård. Uppsatsen visar att sjuksköterskans generella kunskap om kulturell känslighet, respekt och öppenhet för olika kulturella skillnader och empati kan vara viktiga förutsättningar för att undvika kulturella utmaningar i transkulturell omvårdnad inom palliativ vård. 2.3.