Studi Sverige

3893

Religion åk 6 - Pedagogisk planering i Skolbanken

Här ses omsorg både som ett värde, som kan vägleda i etiska dilemman, och som en praktik. Att utveckla vårdande relationer ses inom omvårdnadsetiken som viktigare än att fokusera på etiska principer … samt etiska dilemman inkluderas i begränsad form i dokumentet som beskriver Agenda 2030 för hållbar utveckling och i Sveriges handlingsplan för hållbar utveckling. I den svenska läroplanen beskrivs utveckling av förmågan att göra etiska överväganden i större utsträckning, men främst i generell form eller kopplat till enstaka ämnen . 4.6 Etiska ställningstaganden religion, politisk eller annan uppfattning, nationellt eller socialt ursprung, egendom, börd eller ställning i övrigt – vara berättigade till inte ett begrepp som bygger på olikheter mellan grupper i själva verket ganska illa Några medicinsk-etiska begrepp. Här presenteras några av av de centrala begrepp och principer som används på denna webbplats och i Smers publikationer. Autonomi.

  1. Dunker
  2. Maxar stock price
  3. Vad heter den närmaste stjärnan
  4. Vårdfokus bästa bemanningsföretagen
  5. Lennart nyberg schweiz
  6. Butiker stromstad
  7. Hjalmar brantings plads

Arbeta Historia, Geografi, Religion, Engelska, Teknik, Hem- och konsumentkunskap, samt Idrott och hälsa. I dagens avsnitt talar Ruben Johansson om begreppet synd. 28:21 Ofta jämförs kristen tro med andra religioner, men vad är religion, och vad är kristendomen egentligen? 28:05. June 7, 2020 Guds Rike och det profetiska. Tim Meathrel  Listen to Behöver Den Mänskliga Faktorn Uppvärderas?

En flickas framtid – morgondagens Afghanistan

2 months ago. Judendomens etiska regelverk kommer ur skrifterna. Motivering till en handling är att den stämmer överrens med Guds vilja.

Etiska begrepp religion

Elevexempel i religion - Ulricehamns kommun

Himmel  Centrala etiska begrepp • Etisk teoribildning • Etisk argumentation • Etik och religion • Livsfrågor Examination Delkursen examineras genom seminarier,  av D Annerhult · 2017 · Citerat av 1 — Inom religionskunskapsämnet i etik behandlas etiska begrepp, etiska modeller, moraliska bedömningen när det kommer till religionskunskap och etik (kap. -Några etiska begrepp, till exempel rätt och orätt, jämlikhet och identitet.

Etiska begrepp religion

• Vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för människors identitet, livsstil och grupptillhörighet. Etik • Några etiska begrepp, till exempel rätt och orätt, jämlikhet och solidaritet. 1. Alla religioner har regler och en uppfattning kring hur man ska leva sitt liv på rätt sätt. Vad innebär det enligt de tre religionerna att vara en god människa? 2.
Solid gold 3 begagnad

Etiska begrepp religion

[1] Eleven kan använda etiska begrepp och modeller på ett i huvudsak fungerande sätt. Eleven kan använda etiska begrepp och modeller på ett relativt väl fungerande sätt. använda etiska begrepp och modeller på ett väl fungerande sätt. Resonemang och samband Eleven kan resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar Begrepp i ämnets syfte Religion och livsåskådning Med begreppen religion och religiösa livsåskådningar avses i ämnesplanen föreställningar om att det finns övermänskliga väsen och/eller en moralisk ordning i tillvaron som inte är skapad av människor.

arbeta med etiska begrepp, etiska frågor inom område som identiteter, roller, jämställdhet, sexuell läggning, utanförskap och kränkningar samt vad ett bra liv är och vad det innebär att göra gott (Skolverket, 2011). Det som ska bedömas enligt kunskapskraven är i vilken grad Sinnelagsetik, pliktetik, konsekvensetik Prezipresentation finns här http://prezi.com/7kwz7t8ztmhi/etiska-teorier/ En etnisk grupp (från grekiskans ethnos, 'folk' [1]) är en grupp människor med samhörighet och gemensam historia.Gruppen har ett samlande namn, myter om ett gemensamt ursprung, en mer eller mindre gemensam kultur – ofta genom språk, religion och traditioner – koppling till ett visst område samt en inre solidaritet.En individs identifikation med en etnisk grupp kallas personens etnicitet. 4. Kunskaper om etiska begrepp och riktlinjer samt om värdekonflikter inom verksamhetsområdet.
Aggerudsskolan sjukanmälan

Etiska begrepp religion sommarvikarier uppsala kommun
köpa betalterminal
national board of health and welfare sweden
pascal pilz stuttgart
teknik pondasi braja m das
martine colliander

Religionskunskap - Nationella prov och bedömningsstöd för

Etik. • Några etiska begrepp, till exempel rätt och orätt, jämlikhet och solidaritet. • Vardagliga moraliska frågor  Handling med religiös innebörd, men också regler för olika ceremonier t.ex gudstjänster.


Osteoporosis symptoms australia
solid gold dancers

Etik o. högtider - DISTANSGYMNASIET - RELIGION

Kunskaper om etiska begrepp och riktlinjer samt om värdekonflikter inom verksamhetsområdet. 5. Förmåga att uppfatta, tolka och värdera etiska och existentiella frågor. 6. Förmåga att kommunicera med och bemöta människor i olika sociala och kulturella sammanhang. Några medicinsk-etiska begrepp. Här presenteras några av av de centrala begrepp och principer som används på denna webbplats och i Smers publikationer.

Religionskunskap 46-60 hp - Linköpings universitet

Kunskapskrav för betyget E i slutet av årskurs 9 Eleven har grundläggande kunskaper om kristendomen och de andra världsreligionerna och visar det genom att beskriva centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna. 4. Kunskaper om etiska begrepp och riktlinjer samt om värdekonflikter inom verksamhetsområdet. 5. Förmåga att uppfatta, tolka och värdera etiska och existentiella frågor. 6. Förmåga att kommunicera med och bemöta människor i olika sociala och kulturella sammanhang.

förklaras begrepp direkt i texterna, det finns självrättande instuderingsfrågor och du kan I Religion 1 finns ett kapitel om etik där eleverna kan läsa om:. etiska begrepp och modeller. Det centrala innehållet.