Plattform om habilitering, rehabilitering och hjälpmedel

5776

Specialpedagogik 1, 100 poäng - PDF Free Download

Eleven söker och bearbetar med viss säkerhet information från olika källor samt värderar den med nyanserade omdömen. Specialpedagogiska insatser, arbetssätt och hjälpmedel i sociala och pedagogiska sammanhang. Människors olikheter, förutsättningar och möjligheter för lärande och delaktighet i olika situationer och aktiviteter. Specialpedagogiska insatser behövs alltså när det finns ett glapp mellan vad som förväntas ske och vad som egentligen sker, som till exempel när en elev inte når målen. Det är detta syfte som avgör, inte vad insatsen i sig innehåller eller vem som ansvarar för den. Användande, utveckling och anpassning av specialpedagogiska arbetssätt och övriga hjälpmedel.

  1. Medicinsktekniska produkter
  2. Auktoriserad översättning
  3. Skatt linkopings kommun

I beskrivningar och redogörelser använder eleven med viss säkerhet centrala begrepp samt förklarar samband och drar välgrundade slutsatser. Eleven söker och bearbetar med viss säkerhet information från olika källor samt värderar den med nyanserade omdömen. I Hälso- och sjukvårdslagen står att de som behöver ska erbjudas habilitering av regionen. För barn med funktionsnedsättning innebär det att barnet ska kunna få hjälpmedel och tolktjänst för att klara av vardagen så bra som möjligt.

Intellektuell funktionsnedsättning - utvecklingsstörning - 1177

Det finns olika synsätt på vad autism egentligen orsakas av och hur den ska behandlas. Till följd av de här olika uppfattningarna har det skapats olika behandlingsmetoder.

Specialpedagogiska insatser arbetssätt och hjälpmedel

Specialpedagogiskt stöd

Tema 3-När brister självständigheten? Förmåga att diskutera egna, andras och samhällets attityder till, samt värderingar och Vård- och omsorgsarbete 2 Den arbetsplatsförlagda utbildningen ska behandla följande centrala innehåll: SPECIALPEDAGOGIK 1 1 Planering, genomförande, utvärdering, uppföljning och dokumentation av olika insatser och aktiviteter 2 Specialpedagogiska insatser, arbetssätt och hjälpmedel i sociala och pedagogiska sammanhang -Användande, utveckling och anpassning av specialpedagogiska arbetssätt och övriga hjälpmedel. -Kritisk bearbetning av information från olika källor. -Lagar, förordningar, internationella överenskommelser och riktlinjer som styr insatser och verksamheter för -Lagar, andra bestämmelser och praxis när det gäller arbetsmiljö Att få kunskaper om specialpedagogiska insatser, arbetssätt och hjälpmedel i sociala och pedagogiska sammanhang Att intervjua en specialpedagog och få insikt i dennes arbetsuppgifter Elevens uppgifter 1. Beskriv verksamheten och personalkategorier.

Specialpedagogiska insatser arbetssätt och hjälpmedel

Fokus ligger på arbetssätt och hjälpmedel för personer med Cerebral pares (CP) och Downs syndrom. Användande, utveckling och anpassning av specialpedagogiska arbetssätt och övriga hjälpmedel. Kritisk bearbetning av information från olika källor.
Fortroendearbetstid larare

Specialpedagogiska insatser arbetssätt och hjälpmedel

En kort fördjupningsuppgift där eleven beskriver specialpedagogiska arbetssätt och hjälpmedel som funktionshindrade kan ha i hemmet. Fokus ligger på arbetssätt och hjälpmedel för personer med Cerebral pares (CP) och Downs syndrom. Användande, utveckling och anpassning av specialpedagogiska arbetssätt och övriga hjälpmedel.

Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) har också utarbetat ett Det finns inget universalt arbetssätt för att lära elever med dyslexi att läsa, balans mellan lästräning och användning av kompensatoriska hjälpmedel. Ämnet specialpedagogik är tvärvetenskapligt och har utvecklats ur pedagogik med nära Specialpedagogiska insatser, arbetssätt och hjälpmedel i sociala och  Habilitering & Hälsa ger råd, stöd och behandling till barn och vuxna med funktionsnedsättning.
Swish swedbank företag

Specialpedagogiska insatser arbetssätt och hjälpmedel sundsvall vardcentral skonsmon
svenska bygge
klarna historia
konkurser uppsala 2021
blackrock funds login
rasmus persson goldman sachs
atlas over avlagsna oar

Specialpedagogik 1 och 2 LP - versionz.se

förhållnings- och arbetssätt (PFA) på en gruppbo- hövs också om olika arbetssätt/redskap/ hjälpmedel insatser kan planeras till ”rätt situation och rätt tid ” . 11 aug 2016 Resonemanget att specialpedagogik tar vid där ”vanlig”pedagogik inte är i så fall hur undervisningen är utformad och organiserad, vilka arbetssätt och vilket …regelbundna specialpedagogiska insatser i ett visst ämn Specialpedagogik 1, 100p ska få vara mer delaktiga i samhället genom specialpedagogiska insatser och hjälpmedel, är det här kursen för dig. Här får du   Foto.


Hur manga bor i helsingborg
staffan var en stalledräng youtube

Hur arbetar speciallärare och matematiklärare med - DiVA

Olika funktionsnedsättningar och hur de kan påverka människors liv, lärande och delaktighet i samhället.

Hjälpmedel vid fysiska funktionsnedsättningar - Översikt

En del saker kan man dock inhandla eller ordna själv. På vår verksamhet Klara Mera kan man också själv se och pröva olika hjälpmedel som kan vara aktuella om man har ADHD. > Läs mer om Klara Mera.

​Undersök vilka specialpedagogiska insatser (arbetssätt, hjälpmedel, metoder) som finns på din arbetsplats. Barnskötare. 12 jun 2014 Punkt 3 i kursens centrala innehåll Specialpedagogiska insatser, arbetssätt och hjälpmedel i sociala och pedagogiska sammanhang. Punkt 8 i  24 aug 2017 Specialpedagogiska insatser, arbetssätt och hjälpmedel i sociala och pedagogiska sammanhang.