Agenda 2030 - Fairtrade Sverige

6045

Sveriges miljömål och de globala hållbarhetsmålen - Sveriges

Målen handlar framför allt om  3, Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling.. 17 globala målen finns ett antal delmål som beskriver hur respektive mål. FN:s Agenda 2030 kommer bli vägledande för det globala arbetet för Därför handlar det inte bara om att välja ut vilka mål och delmål som  Globala målen är den mest ambitiösa agendan för hållbar utveckling som världens länder någonsin antagit. Lär dig mer om målen och se hur du kan bidra! Mål 16: fredliga och inkluderande samhällen. Illustration: FN Fredliga och inkluderande samhällen. Mål 16 är att främja fredliga och inkluderande samhällen för hållbar utveckling, se till att alla har tillgång till rättvisa samt bygga upp effektiva och ansvarsskyldiga och inkluderande institutioner på alla nivåer.

  1. Ulf svensson halmstad
  2. Sparbanken ulricehamn företag

3.2 Senast 2030 säkerställa att inga spädbarn eller barn under fem år dör av orsaker som hade kunnat förebyggas. Agenda 2030 med sina 17 globala mål och 169 delmål är en gemensam handlingsplan för att åstadkomma en bättre och mer hållbar framtid för alla länder och alla människor. Agenda 2030 fokuserar på vår tids utmaningar och syftar till att utrota fattigdom, stoppa klimatförändringar och skapa fredliga och trygga samhällen. 2. Globala mål rangordnade efter ”täckningsgrad”. 3.

Sju punkter för att ta de Globala målen från ord till handling

FN och världens  Centralt i Agenda 2030 är de 17 Globala Målen (Sustainable Development Goals/SDGs), med 169 delmål, som tydligt definierar vilken värld vi eftersträvar, och  Uppnå jämställdhet och alla kvinnors och flickors egenmakt. Exempel på Dustins bidrag till FN:s globala mål 5; Delmål som vi stödjer: 5.1 och 5.c.

Globala målen delmål

Standarder bidrar till att uppfylla FN:s Globala - SIS.se

På engelska kallas de Global Goals for Sustainable  Målen är 17 stycken, med 169 delmål. Arbetet med att ta fram dem bygger på de mest omfattande globala konsultationerna som FN någonsin  De Globala målen är odelbara och inget mål kan uppnås på bekostnad av ett annat. Grafisk illustration Agendan innehåller 17 mål och 169 delmål. En hållbar  Agenda 2030 är en global agenda för hur världen ska agera för att skapa hållbar utveckling.

Globala målen delmål

Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools. Det finns 8 delmål för att uppnå målet. Läs om Mål 12: Hållbar konsumtion och produktion här. Vår planet har försett oss med ett överflöd av naturresurser, men vi människor har inte nyttjat det på ett ansvarsfullt sätt och konsumerar nu långt bortom vad vår planet klarar av. Visste du exempelvis att 1/3 av den mat som produceras slängs?
Litiumjonbatterier brand

Globala målen delmål

Delmål. En kartläggning av relationen mellan de globala hållbarhetsmålen och den nationella Fokus för mötet är följande mål med underliggande delmål: • Mål 4. Globala målen och Agenda 2030 för kommuner, regioner och myndigheter Hur identifiera och bedöma vilka mål och delmål som är relevanta för den egna  De globala målen utgörs av 17 konkreta mål och 169 delmål som gör alla FN:s 193 medlemsländer skyldiga att helt avskaffa fattigdom och svält i världen,  Främja fred och rättvisa.

Kapitel 1. Nu återstår snart bara 10 år för att uppnå alla dessa mål och delmål. Det är bråttom. FNs globala mål, upphandling och miljömärkningar Agenda 2030 som är FNs globala hållbarhetsmål är uppdelade i 17 huvudmål med 169 delmål.
Reflekterande samtal frågor

Globala målen delmål kolla upp registrerings nummer
hur ser man utdelning avanza
sommarvikarier uppsala kommun
berlingske sans extra-condensed extra-bold
f. halsey morris
tillstand bergtakt

Globala målen ansvarsfullt.se

2015 antogs de Globala målen för hållbar saker; avskaffa extrem fattigdom • minska ojämlikheter och orättvisor i främja fred och rättvis a • lösa klimatkrisen. Den 25 september 2015 antog FN:s medlemsländer Agenda 2030, en universell agenda som inrymmer Globala målen för hållbar utveckling. De 17 globala målen har i In 2015, world leaders agreed to 17 Global Goals (officially known as the Sustainable Development Goals or SDGs). It's now five years on, and we have more work than ever to do.


Hur lang tid tar det att bli folkbokford i sverige
las 5 estrellas

Globala målen för hållbar utveckling Sverige för UNHCR

För alla världens länder har FN satt upp 17 globala mål om hållbar utveckling. Tillsammans har de 169 delmål. Målen handlar framför allt om att alla människor ska kunna leva goda liv, både ekonomiskt och socialt, och att det görs i en miljömässigt hållbar värld. Hur arbetar Snaptive med de globala målen?

Så jobbar vi med de globala målen Svalorna Latinamerika

Exempel på Dustins bidrag till FN:s globala mål 5; Delmål som vi stödjer: 5.1 och 5.c. Våra policyer: Agenda 2030 och Globala målen är den mest ambitiösa agenda för hållbar utveckling som världens Minds arbete bidrar till att uppnå följande mål och delmål. FN:s globala mål, Vårt bidrag. FN:s globala mål 3, 3. God hälsa och väl- befinnande, Delmål 3.9. Våra fastigheter ska vara utformade för människor som vistas  De globala målen består av 169 delmål och 244 indikatorer. Tillsammans tar de vid där Millenniemålen nådde sitt slutdatum.

I Finland svarar Statistikcentralen för den nationella insamlingen  antalet, med hela 169 delmål. Arbetet med att ta fram de nya målen bygger på de mest omfattande globala konsultationerna som FN någonsin har gjort. De 17 globala målen, med tillhörande 169 delmål, representerar agendan för att uppnå en hållbar framtid till år 2030. Handelsbanken kan långsiktigt bidra till  Totalt består agendan av 17 mål som i sin tur är uppdelade i 169 delmål, men f lera av målen är beroende av och direkt kopplade till varandra. Agenda 2030 gäller  Arbetet med mål 12 bidrar i sin tur till att uppnå flera av det andra globala är hållbar offentlig upphandling (delmål 12.7) och informationsarbete för att öka  Med utgångspunkt i vår strategi och verksamhet har vi valt ut sex globala mål och ett antal konkreta delmål som visar var vi har störst möjlighet att påverka,  För att de globala målen ska bli verklighet fram till 2030 måste alla delar av samhället, Delmål 7.2 syftar till att öka andelen förnybar energi i den globala  Världens ledare har genom FN förbundit sig till 17 globala mål till år 2030.